bookmark
bookmark
clear_day
clear_day
text_increase
spellcheck
text_decrease
mail call

Centrum Badań
Molekularnych Chorób
Cywilizacjnych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kim jesteśmy

MOLecoLAB to nowoczesny kompleks naukowo-badawczy o charakterze interdyscyplinarnym, skupiający wysokospecjalistyczny potencjał naukowy oraz środowisko zewnętrzne przedstawicieli otoczenia społeczno-biznesowego. Działalność MOLecoLABu dzięki wyjątkowej infrastrukturze odpowiada na najważniejsze problemy społeczne w ramach w terapii i diagnostyki chorób cywilizacyjnych.

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Kierownik MOLecoLAB

mgr Tomasz Pytel

LAB Manager MOLecoLAB
smartphone885 662 249