Laboratorium Analizy Materiałów Biomedycznych

prof. dr hab. n. biol. Tomasz Popławski

Koordynator

Profesor nauk biologicznych. Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Biochemii. W MOLecoLAB pełni funkcję Koordynatora Laboratorium Analizy i Materiałów Biomedycznych. Tytuł doktora uzyskał w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki drobnoustrojów. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z genetyką bakterii w tym zmiennością genetyczną w chorobach człowieka, w tym nowotworach i chorobach autoimmunologicznych. Ma na swoim koncie ponad 80 publikacji z zakresu biologii molekularnej, mikrobiologii i chemii medycznej. Jest autorem i kierownikiem badań finansowanych z grantów NCN.

Laboratorium Analizy Materiałów Biomedycznych wykonuje ocenę biozgodności materiałów biomedycznych używanych w medycynie regeneracyjnej i naturalnej, w tym analizy mikrobiologiczne wykorzystujące innowacyjne metody wykrywania i identyfikacji bakterii i ich metabolitów oraz analizy histopatologiczne miejsc wszczepienia materiałów biologicznych i ich hemokompatybilności.

Obszar działalności:

Testowanie czystości mikrobiologicznej produktów i materiałów biomedycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów, ich jakości i zgodności z różnymi przepisami dotyczącymi produktów i materiałów biomedycznych na całym świecie. Produkty te mogą ulec zanieczyszczeniu zarówno podczas produkcji, jak i podczas użytkowania. Dlatego produkty muszą być testowane zarówno podczas i po produkcji, jak i ich potencjalny system konserwujący musi być poddany weryfikacji, aby upewnić się , czy jest w stanie zapobiec zanieczyszczeniu po otwarciu produktu i jego użyciu. 

Każda partia gotowych produktów powinna zostać przetestowana w celu potwierdzenia, że produkty nie mają przekraczanego dopuszczalnego limitu/ów mikroorganizmów i są wolne od różnych czynników patogennych w momencie produkcji i przed wprowadzeniem na rynek.

Gdy produkty są już na rynku i są używane przez konsumentów, ich system konserwujący powinien zapewniać, że produkty pozostają bezpieczne w użyciu pomimo ciągłego narażenia na potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy w otaczającym środowisku i poprzez fizyczny kontakt z ludzką skórą.

Test całkowitej liczby mikroorganizmów i patogenów

Przed wprowadzeniem produktów na rynek, każda partia powinna zostać odpowiednio przetestowana podczas procedur zapewnienia jakości w celu ustalenia, czy spełnia ona wcześniej określone kryteria, w tym jakość i czystość mikrobiologiczną produktu.

Wymogi UE dotyczące niezbędnych badań w celu określenia jakości mikrobiologicznej produktów zostały opisane w dokumencie SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation. Oferujemy wszystkie testy wymienione w tych wytycznych, a testy są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi normami ISO.

Działamy zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi:  

 • EN ISO 16212 – liczba pleśni i drożdży,
 • EN ISO 21149 – ogólna liczba drobnoustrojów,
 • EN ISO 22718 – obecność Staphylococcus aureus,
 • EN ISO 22717 – obecność Pseudomonas aeruginosa,
 • EN ISO 18416 – obecność Candida albicans,
 • EN ISO 21150 – obecność Escherichia coli.

Testujemy również skuteczność środków konserwujących, które są stosowane do ochrony mikrobiologicznej produktów i materiałów biomedycznych przed otwarciem oryginalnego opakowania i przez okres użytkowania przez użytkownika końcowego. Test konserwacji (Challenge Test) umożliwia ocenę, czy produkt jest chroniony przez zastosowane środki konserwujące przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.  Test ten opiera się na skażeniu próbki w warunkach laboratoryjnych i uzyskaniu na jego podstawie danych liczbowych wzrostu mikroorganizmów.  Wynik tego testu jest określany poprzez ocenę liczby mikroorganizmów w zawartości skażonego produktu logarytmicznie w określonych odstępach czasu (zazwyczaj 2, 7, 14 i 28 dni). 

Test ten rozpoczyna się od posiewu mikroorganizmów Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans i Aspergillus brasiliensis (Aspergillus niger) i określeniu liczby mikroorganizmów zgodnie z metodami referencyjnymi w warunkach laboratoryjnych. 

 • Pseudomonas aeruginosa ATCC®9027 
 • Staphylococcus aureus ATCC®6538 
 • Escherichia coli ATCC®8739 
 • Candida albicans ATCC®10231 
 • Aspergillus brasiliensis (A. niger) ATCC®16404 

Nasze laboratorium przeprowadza test konserwacji zgodnie z Farmakopeą Europejską 5.1.3 lub normami ISO 11930 na życzenie klienta.

Oznaczamy również potencjał mikrobiologiczny prob