Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Koordynator

Profesor nauk medycznych. Pełni funkcję Koordynatora Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków. Rozwija swoje zainteresowania wokół nauk medycznych, klinicznych oraz chorób człowieka w kontekście starzenia i patogenezy chorób cywilizacyjnych, we wszystkich aspektach mutacji DNA i epimutacji, od podstawowych kwestii ewolucyjnych po zastosowania translacyjne w diagnostyce i terapii genetycznej, a także metodach celowanej terapii pod kątem przyszłego zastosowania w medycynie.

Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków prowadzi ocenę skuteczności i bezpieczeństwa substancji aktywnych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych, w ramach kompleksowej oceny działania farmakologicznego, z uwzględnieniem predyspozycji genetycznych na poziomie badań przedklinicznych.

Obszar działania:

  • Sekwencjonowanie transkryptomu, detekcja małych niekodujących RNA, całogenomowa analiza metylacji DNA, genomika pojedynczych komórek i oznaczanie sekwencji wolnego krążącego DNA.
  • Przygotowanie bibliotek genowych do sekwencjonowania.
  • Izolacja materiału genetycznego z materiału biologicznego.
  • Ocena toksykologicznych efektów działania leków, w tym cytotoksyczności, genotoksyczności, reaktywności śródskórnej, potencjału uczuleniowego i toksyczności ogólnoustrojowej
  • Testy do analizy genetycznej, w tym genotypowanie, analiza metylacji DNA, oznaczanie ekspresji genów.

Atuty:

  • unikalny sprzęt, sekwenator illumina nextseq 550
  • unikalna usługa sekwencjonowanie DNA i RNA, ekspresja genów, tworzenie bibliotek genowych, izolacja DNA i RNA
  • unikalna cecha sekwencjonowanie cfDNA, kompleksowa usługa od izolacji po sekwencjonowanie.