bookmark
bookmark
clear_day
clear_day
text_increase
spellcheck
text_decrease
mail call

Aktualności/media

24/06/2024

SAFE STADIUM Conference

Na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla w Łodzi odbyła się 21 maja 2024 roku międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt SAFE STADIUM, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa CBRN na obiektach sportowych. Projekt polega na wspólnym wypracowaniu procedur bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia m.in. chemicznego, biologicznego i radiacyjnego na dużych obiektach sportowych. W konferencji z ramienia MOLecoLAB uczestniczył prof. dr hab. n.med. Ireneusz Majsterek.

więcej
18/06/2024

Balázs Fürjes (EIT Health InnoStars) visit to MOLecoLAB

18.06.2024 w MOLecoLAB mieliśmy zaszczyt gościć Pana Balázs Fürjes, który pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Health InnoStars) – organizacji wspierającej m.in. innowacje promujące zdrowy tryb życia i aktywne starzenie się w Europie. O potencjale badawczo-rozwojowym, nowoczesnych technologiach i zapleczu laboratoryjno-badawczym opowiedzieli Kierownik MOLecoLAB, Koordynatorzy laboratoriów i Kierownicy poszczególnych Zakładów UMed. Bardzo dziękujemy za inspirujące, owocne spotkanie…

więcej
10/06/2024

IX Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

6.06.2024r. przedstawiciele MOLecoLAB uczestniczyli w IX Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej (zorganizowanym w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie). Forum to coroczne spotkanie wybitnych ekspertów z Polski i krajów UE działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Przewodnim celem konferencji jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zwiększanie skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i opinii nt. udoskonalania dobrych praktyk poprzez wprowadzanie szeregu innowacji w medycynie. poniżej video z konferencji

więcej
16/05/2024

SUKCESY NASZYCH NAUKOWCÓW

Gratulacje dla naszych wybitnych doktorantów i studentów !!! Podczas międzynarodowej konferencji naukowej Juvenes Pro Medicina, która odbyła się w dniach 9-12.05.2024 r. w Łodzi; nasi naukowcy znaleźli się w ścisłej czołówce, zajmując zaszczytne miejsca. Sesja PhD – I miejsce: lek. Natalia Siwecka Sesja PhD – III miejsce: lek. Wojciech Wiese Sesja Pharmacy – I miejsce: student Umed Kamil Saramowicz Sesja Plenarna – II miejsce: student Umed Kamil Saramowicz Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów…

więcej
14/05/2024

Sukces Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Molekularnej

Pragniemy poinformować, że Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej działające przy Zakładzie Chemii i Biochemii Medycznej otrzymało finansowanie projektu o nazwie „Charakterystyka epigenetycznej regulacji aktywacji mikrogleju w patogenezie choroby Alzheimera” ( SKN/SP/602622/2024) z programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-czwartej-edycji-konkursu-w-ramach-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

więcej
10/05/2024

European Economic Congress

W dniach 7-9 maja 2024r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, w którym w ponad 180 sesjach wzięło udział ponad 1200 prelegentów z sektora biznesu, polityki, samorządu, organizacji międzynarodowych, jak również świata nauki i ochrony zdrowia. Poszukując innowacji – koncentrując się na zrównoważonym rozwoju sektora ochrony zdrowia, aktywne uczestnictwo w oficjalnych, jak również kuluarowych rozmowach podjęli reprezentanci MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Kierownik MOLecoLAB prof. Ireneusz Majsterek oraz LAB Manager MOLecoLAB mgr Tomasz Pytel. Wymiana cennych doświadczeń, opinii i wiedzy zaowocowała nowym, świeżym spojrzeniem na kluczowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki.

więcej
28/03/2024

CEBioForum 2024

W dniach 26-27.03.2024r. w Warszawie odbyła się kolejna – 22 edycja międzynarodowego wydarzenia dla sektora biotechnologicznego #CEBioForum2024. Konferencja łączyła przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych i szeroko rozumianego BioBiznesu. Głównym celem spotkania była konsolidacja środowiska naukowego i biznesowego. Wśród wystawców „Life Science In Lodz”, obok Urzędu Miasta Łodzi, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego znalazł się MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bezcenną wiedzę biotechnologiczną, o aspektach innowacyjno-naukowo-badawczych, można było zaczerpnąć w rozmowie z Kierownikiem MOLecoLAB prof. Ireneuszem Majsterkiem. Poza sesjami panelowymi, nowe pomysły i możliwości biznesowe można było omówić w dyskusjach i spotkaniach indywidualnych B2B m.in. z LAB Managerem MOLecoLAB Tomaszem Pytel.

więcej
01/12/2023

Seminarium „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa”

30.11.2023 w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, odbyło się seminarium poświęcone Funduszom Europejskim dla ogrodnictwa i sadownictwa. Jednym z gości specjalnych był MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prelekcję na temat wykorzystania Funduszy Unijnych na Badania i Rozwój wygłosił LAB Manager Tomasz Pytel.

więcej
28/11/2023

„Naukowcy MOLecoLAB na tropie nowego leku na jaskrę…”

25.11.2023r. w programie telewizyjnym „Łódzka Nauka” wyemitowanym w TVP 3 Łódź, o jaskrze – cichym zabójcy wzroku, opowiedział Kierownik MOLecoLAB prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek wraz z Koordynatorami laboratoriów, w których prowadzone są prace naukowe nad wynalezieniem leku, który w przyszłości zahamuje rozwój tej choroby cywilizacyjnej. Poniżej link to programu: https://lodz.tvp.pl/74044812/lodzka-nauka

więcej