prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Kierownik MOLecoLAB

Profesor nauk medycznych. Kierownik MOLecoLAB, Kierownik Katedry oraz Zakładu Chemii i Biochemii Medycznej. Główny inicjator i pomysłodawca projektu: „MOLecoLAB Centrm Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych”.

Obszerny bagaż doświadczenia naukowego, zarówno z zakresu nauk medycznych i około medycznych, z wymiernym skutkiem integruje z potrzebami rynkowymi, innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi. Od początku działalności MOLecoLAB, z dużym zaangażowaniem wspiera rozwój polskiej nauki, kładąc ogromny nacisk na komercjalizację badań naukowych. Z olbrzymią pasją wdraża nowe procedury oraz narzędzia dla diagnostyki i personalizowanej terapii, by skutecznie walczyć z chorobami XXI wieku. Łączy nauki z zakresu nanotechnologii, medycyny oraz biologii molekularnej. Expert w swojej dziedzinie. Zdobywał bogate doświadczenie odbywając zagraniczne staże naukowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i innych krajach starego kontynentu. Jego dorobek obejmuje ponad 400 publikacji naukowych oraz ponad 30 projektów badawczo-rozwojowych, m.in. grantów ABM, MNiSW, NCBR, NCN, MEiN, NASA i NIH. Jest również edytorem i recenzentem licznych, renomowanych czasopism z listy filadelfijskiej.