Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room

dr n. med. Wioletta Rozpędek-Kamińska

Koordynator

Doktor nauk medycznych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Biologia ze specjalizacją Biologia Eksperymentalna. Pracę doktorską realizowała w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku Adiunkta oraz pełni funkcję Kierownika Pracowni Badań Przedklinicznych. W MOLecoLAB objęła rolę Koordynatora Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room. Dr n. med. Wioletta Rozpędek-Kamińska prowadzi badania z zakresu biochemii, neurobiologii oraz biologii molekularnej w modach in vitro oraz in vivo. Obecnie w swojej pracy opracowuje nowoczesne techniki terapii lekowej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych, a ponadto przygotowuje, prowadzi i wdraża programy certyfikacji.

Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room prowadzi badania nad testowaniem prototypowych technologii medycznych oraz zastosowania procesów wymagających utrzymania określonego poziomu czystości atmosfery w obszarach laboratoryjnych.

Obszar działania:

Clean Room wchodzący w skład Łódzkiego Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi unikalne laboratorium badawcze o najwyższym standardzie, w którym panują kontrolowane parametry środowiskowe. Clean Room Łódzkiego Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został wyposażony w sprzęt laboratoryjny najwyższej klasy dzięki czemu stanowi unikalne, innowacyjne zaplecze badawczo-rozwojowe dla licznych firm oraz instytutów badawczych, gdzie badania prowadzone są w pomieszczeniu o klasie czystości A zgodnie z europejskimi standardami w kontrolowanych warunkach środowiskowych.

Atuty:

  • inkubatory do hodowli komórkowych,
  • drukarka 3D do tkanek,
  • komora laminarna BSL3,
  • wirówka niskotemperaturowa,
  • bioreaktor komórek macierzystych

Oferowane usługi:

  • hodowle komórek, w tym komórek macierzystych i ich analiza: ocena cytotoksyczności z wykorzystaniem testów in vitro: XTT, LDH, opartego o działanie resazuryny oraz wyznaczanie IC50, ocena genotoksyczności za pomocą testu kometowego, analiza zmian apoptotycznyc i nekrotycznych oraz zatrzymania cyklu komórkowego,
  • wykorzystanie do celów medycyny personalizowanej dwu- i trójwymiarowych hodowli komórkowych, w tym komórek macierzystych i pierwotnych linii komórkowych od pacjentów oraz wytworzonych w technologii druku 3D narządów oraz tkanek,
  • drukowanie tkanek na drukarce 3D do wykorzystania w transplantacjach oraz medycynie regeneracyjnej,
  • badania właściwości biologicznych materiałów medycznych, badanie efektów miejscowych po implantacji oraz przeprowadzanie testów użytkowych dotyczących reakcji tkanek z wykorzystaniem technologii „organ-on-chip” jako alternatywy dla testów in vivo na zwierzętach