mgr Tomasz Pytel

LAB Manager MOLecoLAB
smartphone885 662 249

Magister Ekonomii ze specjalnością Ekonomiki Przedsiębiorstw i Finansowania Działalności Gospodarczej, certyfikowany Główny Księgowy. Doświadczony Manager rynku medycznego i finansowego, ceniący pracę z ludźmi. Pełni funkcję LAB Managera MOLecoLAB, koncentrując się na aspektach efektywnego zarządzania laboratoriami oraz badaniami naukowymi.

Swoje doświadczenie zdobywał w licznych firmach w branży medycznej, radiologicznej, informatycznej, a także finansowej, rozwijając bogate wielopoziomowe kwalifikacje zawodowe. Posiadane kompetencje projektowo-zarządcze doskonalił m.in. podczas pełnienia funkcji Dyrektora Handlowego w kluczowych firmach medycznych, w sektorach sprzętu diagnostyki obrazowej, finansowania inwestycji medycznych oraz innych projektów. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje do budowania strategicznych relacji partnerskich z podmiotami zewnętrznymi. Brał udział w implementacji oraz wprowadzaniu nowych produktów i usług na rynek medyczny, tworzeniu rozpoznawalności marki, a także opracowywaniu strategii zarządczych w innowacyjnych Klinikach Medycznych.