dr n. med. Jacek Kabziński

Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych

dr n. med. Jacek Kabziński

Koordynator

Doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej o specjalności Genetyka. Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Adiunkt w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Kierownik Pracowni Chemii Medycznej. W MOLecoLAB pełni funkcję Koordynatora Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują molekularne podstawy procesu nowotworzenia, a główny profil działalności opiera się na wykorzystaniu metod LC-MS/MS w analizie szerokiego spektrum próbek oraz analizach cytometrii przepływowej.

Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych prowadzi badania na poziomie genomu, transkryptomu oraz proteomu mechanizmów patogenezy danej jednostki chorobowej, do zastosowania bezinwazyjnej diagnostyki oraz personalizacji leczenia chorób cywilizacyjnych u ludzi.

Obszar działalności:

 • Oferujemy wszelkie usługi z zakresu LC-MS/MS oraz cytometrii przepływowej wedle zapotrzebowania indywidualnego (analiza cytometryczna wykorzystywana w immunologii i biologii komórki m.in. do oznaczania komórek macierzystych)
 • Analiza leków i ich pochodnych, metabolizm, biotransformacja, eksperymentalna ocena szkodliwych produktów ubocznych oraz ich usuwania z organizmu
 • Analiza czystości próbek w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym, w tym leków i kosmetyków, identyfikacja i określenie struktury.
 • Lipidomika – identyfikacja i profilowanie lipidów
 • Spektrometria mas – proteomika, metabolomika, glikomika
 • Chromatografia cieczowa – analiza czystości próbek

Wykorzystywany sprzęt / oferowane usługi:

 • Spektroskopia masowa SCIEX Triple Quad™ 5500+ System – QTRAP® Ready w połączeniu z chromatografią cieczową HPLC LC-40 Nexera
 • Cytometria przepływowa Bio-Rad ZE5 Cell Analyzer
 • Sortowanie komórek Bio-Rad S3e Cell Sorter

Przykładowa oferta LC-MS/MS:

 • Profil aminokwasowy
 • Analiza składu witaminowego
 • Analiza panelu hormonalnego
 • Analiza metabolizmu leków

Przykładowa oferta cytometrii przepływowej

 • Testy apoptotyczne (aneksyna, kaspaza)
 • Testy fazy cyklu komórkowego
 • Analiza potencjału błony mitochondrialnej