Laboratorium Living LAB

dr hab. n. o zdrowiu, prof. UM Anna Lipert

Koordynator

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor uczelni w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM. Specjalista w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji, biostatystyk. W MOLecoLAB pełni funkcję Koordynatora Laboratorium Living LAB. Ukończyła szereg kursów i staży m.in. z zakresu zarządzania innowacjami, badań klinicznych oraz program treningowy – European Network of Living Labs. Z pasją realizuje przedsięwzięcia związane z testowaniem nowych technologii, walidacją i opiniotwórczym wsparciem przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Laboratorium innowacji Living LAB to j Jeden z pierwszych Living LABów dostępny do badań w obszarze medycyny. Daje on możliwość testowania innowacyjnych rozwiązań dla medycyny z zaangażowaniem użytkowników rozwiązań, w naturalnym otoczeniu. Ma ono służyć społeczności uniwersyteckiej, biznesowej i miastu również jako struktura wpierająca promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Angażując interdyscyplinarne zespoły, laboratorium Living LAB sprawia, że stworzone produkty uwzględniają wielkość perspektyw i w najlepszy możliwy sposób godzą wymagania biznesu z oczekiwaniami użytkowników.

W living LABach udoskonala się też istniejące produkty i usługi albo wręcz przeciwnie: uzyskuje się wiedzę wskazującą na to, że należy wyeliminować istniejący produkt lub usługę i dążyć do zaoferowania czegoś zupełnie nowego bo może to przynieść znacznie większe korzyści dla biznesu.

Obszar działalności:

 • Realizowanie komercyjnych i niekomercyjnych badań walidacyjnych rozwiązań  medycznych i paramedycznych (nowych technologii, procedur i usług medycznych) w warunkach ich rzeczywistego zastosowania;
 • Udostępnianie infrastruktury lub jej odpowiednie aranżowanie do potrzeb badania dla podmiotu zewnętrznego
 • Poszukiwanie i organizacja grup docelowych (np. pacjenci) do potrzeb badania dla podmiotu zewnętrznego
 • Ocena ekspercka technologii
 • Planowanie badań w metodologii living lab wraz z przygotowaniem opisu do projektów grantowych krajowych i międzynarodowych (komercyjnie we współpracy z firmami zewnętrznymi)

Oferta dedykowana dla:

 • Firm i instytucji prywatnych
 • Instytutów naukowych
 • Urzędów Miast

Do kogo adresujemy naszą ofertę:

 • Społeczność uniwersytecka
 • Biznes
 • Miasto

Unikalność:

 • Aktualnie mało Living Labów dostępnych jest komercyjnie, firmy w ramach LL przeważnie pracują wewnętrzne. Funkcjonują w takich firmach jak Google X, LL Apple, Nordea, czy pozostałe Banki – korporacje mocno nastawione na nowe usługi proklienckie.