Projekt UE

Budynek Molecolab

Budowa kompleksu MOLecoLAB

O projekcie

  • Celem głównym projektu jest: Wzrost urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i tym samym wzrost jego konkurencyjności, poprzez budowę nowoczesnych laboratoriów B+R  MOLecoLAB oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, w okresie 01.12.2018 – 30.06.2023, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego.
  • Wartość ogółem projektu: 59 940 263,33 PLN
  • Dofinansowanie RPO WŁ: 41 639 185,55 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 30.06.2023
  • Budynek MOLecoLAB

Materiały promocyjne

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Ireneuszem Majsterkiem i project managerem Tomaszem Jasińskim podczas III edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego